Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hållbarhet pusselbit

Studiedag med temat HÅLLBARHET

Under studiedagen idag på Bromangymnasiet fick alla medarbetare delta i olika aktiviteter kring temat Hållbarhet. Målet med dagen var att väcka tankar och engagemang för fortsatt arbete med hållbarhet. Klimatet och hållbarhetsfrågor är något som engagerar eleverna och som alla behöver fokusera på.  Dagen inledes med invigning av den nya pusselbiten Hållbarhet, som nu ingår i Bromangymnasiets värdegrundspussel. Jenny Alvolin, strateg för social hållbarhet för Hudiksvalls kommun föreläste om hur vi kan jobba med hållbarhet. De olika arbetslagen fick arbeta fram två hållbarhetsmål inför 2021. Alla fick även välja olika aktiviteter som handlade om till exempel friskvård, lappa, laga och skapa . Dagen avslutades med en modeuppvisning. Ledningen visade upp kläder som säljs i Handels- och administrationprogrammets secondhandbutik på gymnasiet.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet handlar bland annat om hur vi bevarar vi jordens resurser, hur vi gör för att människor ska få må bra samt hur vi utvecklas och känner tillit till samhället och varandra.

Hållbarhet i kommunen

Jus nu pågår ett stort projekt kring hållbarhet i hela kommunen.

folksamling i aulan
medarbetare sy