Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Information till elever, vårdnadshavare och medarbetare i skolan om coronaviruset

Hudiksvalls kommun får frågor om hur man ska tänka kring skolgång med anledning av coronaviruset covid-19.

Närvaro som vanligt

Kommunens skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller öppet som vanligt. För elever som inte har några symptom gäller närvaro i skolan.

Följ de allmänna rekommendationerna

Följ de allmänna rekommendationerna som finns för att minska smittspridning: att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.

Har ni rest i drabbade länder?

Om ni har rest i något av de drabbade länderna, kontakta skolledningen. Elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Om du har sådana symptom, ring 1177 för att få vägledning.

Vill du ha mer information?