Mänskliga rättigheter i fokus på temadag

Bildcollage från teaterföreställning och elever som spelar musik och ritar.

Den här gången handlade Teknikprogrammets temadag om utanförskap. Eleverna fick tillfälle att reflektera och skapa bild och musik.

Hela Teknikprogrammet hade en temadag om utanförskap onsdagen den 18 oktober.

  • En av programpunkterna var teaterföreställningen Hans namn var Emerich på Hudiksvalls teater.
  • Eleverna hade reflekterande diskussioner och kreativa övningar kopplade till föreställningen.

– Varje år har vi en temadag på Teknikprogrammet, med fokus på normer och värden. Syftet med årets tema var att lyfta kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Dagen har gett eleverna viktiga reflektioner och kunskaper och ger även ett värdefullt verktyg att jobba vidare med, säger rektor Louise Sandberg.