Individuella programmet besöker KomTek

Komtek bildkollage

Individuella programmet på anpassad gymnasieskola Bromangymnasiet har varit på besök på teknikskolan KomTek.

Under besöket fick eleverna lösa en mängd olika problem inom vardagsteknik. En spännande dag som uppskattades av både personal och elever.

Vad är KomTek?

Komtek Glada Hudik är plantskolan för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer! Komtek, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan, är ingen egentlig skola utan en kommunal verksamhet med inriktning på fritidskurser och stöd för skolan.

Läs mer om KomTek Glada Hudik