Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Elever i årskurs 3

De elever som fått ett Utdrag ur betygskatalog tillsammans med sitt Examensbevis måste själv skicka in Utdraget till Betygsdatabasen på antagning.se
Du skickar endast in Utdraget om det innehåller behörighetsgivande kurser och kurser som ger meritpoäng.
Betygen från Examensbeviset skickas in av skolan.

Har du frågor kontakta din Studie- och yrkesvägledare!