Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Sök studiemedel redan nu om du är eller fyller 20 år under höstterminen


Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du inte längre få
bidrag genom studiehjälpen om du går på gymnasiet. Du måste i stället ansöka om studiemedel.
Logga in på CSN:s hemsida med Mobilt BankID och gör din ansökan redan nu inför höstterminen.
Har du några frågor kontakta din kurator!