Bussar till och från skolan

För att hjälpa X-trafik kartlägga vilka turer som är extra belastade önskar vi att elever samt personal mailar till ronja.nyman@hudiksvall.se om ni upplever att bussen är överfull.

Ange: Linje, ca klockslag samt hållplats. Ronja sammanställer varje dag och skickar till x-trafik.