Uppropstider Bromangymnasiet 23 augusti 2023

Bromangymnasiets entré

Välkommen till Bromangymnasiet efter sommarlovet! Här hittar du uppropstiderna för Bromangymnasiet onsdag 23 augusti 2023:

Uppropstider

Uppropstider årskurs 1 Bromangymnasiet 2023

Program

Tid

Plats

Anpassad gymnasieskola

08.00

Enligt kallelse

Bygg- och anläggningsprogrammet

10.15

Aulan

Ekonomiprogrammet

10.15

Aulan

El- och energiprogrammet

09.15

Aulan

Estetiska programmet

09.15

Aulan

Fordons- och transportprogrammet

09.15

Aulan

Försäljnings- och serviceprogrammet

10.15

Aulan

HIT, Industritekniska programmet

08.15

Aulan

Hotell- och turismprogrammet

10.15

Aulan

Introduktionsprogrammet

10.00

Enligt kallelse

Naturvetenskapsprogrammet

08.15

Aulan

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

10.15

Aulan

Samhällsvetenskapsprogrammet

09.15

Aulan

Teknikprogrammet

08.15

Aulan

VVS- och fastighetsprogrammet

09.15

Aulan

Vård- och omsorgsprogrammet

08.15

Aulan

Upprop sker digitalt. Du hittar tider och länk till upprop i classroom.

För dig som är ny på Bromangymnasiet

Här hittar du som ny elev på Bromangymnasiet information inför skolstarten:

Ny elev på Bromangymnasiet