Har du ett fordon att parkera under skoldagen?

Bromangymnasiets entré.

I anslutning till Bromangymnasiet kan du parkera din bil, mopedbil, epa-traktor eller liknande motorfordon på markerade parkeringsplatser.

Du riskerar böter om du:

  • parkerar på besöksparkering
  • parkerar på förhyrda platser med motorvärmare
  • parkerar utanför en parkeringsruta

Här kan du läsa om vad som gäller kring parkeringar på Bromangymnasiet.

Parkering på Bromangymnasiet