Studenten flyttad till fredag den 14 juni

Studenter går med plakat i studenttåg.

Lärandeförvaltningen har beslutat att tillmötesgå årets studenters önskan om att flytta studenten från onsdagen 12 juni till fredagen den 14 juni.

– Vi har tagit till oss av det engagemang eleverna har visat. På det här sättet vill vi möjliggöra ett traditionsenligt firande med goda förutsättningar för anhöriga att delta. Jag vill rikta ett stort tack till gymnasieskolans verksamhetschef, rektorer och lärare som gör detta möjligt, säger Annika Gabrielsson, förvaltningschef.

Mer detaljer kring vad det nya datumet innebär för elever och lärare kommer framöver.