Dags för individuella valet

Elev sitter vid bänk, lärare står bredvid.

Alla elever i årskurs 1 och 2 gör ett individuellt val. Valet är en möjlighet för dig att till exempel bredda din behörighet eller att läsa kurser som du tycker är intressanta. Totalt så behöver du välja 200 p som ett individuellt val.

Hur gör jag mitt val?

Du gör valet via Skolplatsen. Här kan du läsa mer och logga in:

Individuella valet

Vad kan jag välja?

Ger en grundläggande introduktion till begrepp och tekniker inom AI. Undervisningen ger en överblick av AI:s tillämpningar och syftar till att utveckla förståelse för dess påverkan på vardagslivet. I undervisningen ges möjlighet att kombinera teori med praktisk tillämpning genom användning av digitala verktyg och programmering. Kursen behandlar ämnen som definition av AI, dataanvändning, tekniker, och etiska överväganden, med målet att ge kunskaper och insikter till AI:s roll i samhället.

Du utvecklar dina kreativa sidor och skapar med bilden som uttrycksmedel, t ex linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur. Du får använda olika tekniker och lära dig om färglära och två- och tredimensionella bilder. Bildläraren lär dig knepen att lyckas med dina bildidéer. Kursen kan inte läsas av elever med TEDES-inriktning.

Här är kursen som ger er kunskaper som kan vara bra att ha för er som någon gång vill bygga, köpa hus eller lägenhet.

Det mesta är teoretiskt men i Bygg- och anläggningsprogrammets verkstad kan vi pröva på några moment. Vi studerar ritningar och utreder hur man konstruerar byggnader grundat på de krafter som påverkar husstommen.

Ni får lära er grunderna om byggnadsmaterial, olika metoder och följa byggandet från bara en tomt till att huset är uppe. Hur alla installationer som el, avlopp, värme och ventilation löses ingår, samt vilka krav det ställs på dem.

Vill du använda engelska som arbetsspråk? Är du intresserad av internationell kultur och kommunikation? Vill du avancera i både muntlig och skriftlig kommunikation? Då är Engelska 7 en kurs för dig. Kursen är det närmaste steget till universitetsengelskan du kan ta innan du är där.Du förväntas ha en god nivå på din engelska för du ska, under viss handledning, arbeta självständigt för att redovisa skriftliga och muntliga arbeten som är omfångsrika för att täcka flera av kursens mål.

I kursen startar och driver eleverna ett UF-företag. Det utgår från en affärsidé som sedan utvecklas till ett företagande som fungerar som det gör ”på riktigt”. Eleverna säljer sina produkter eller tjänster till verkliga kunder. I kursen ingår alla i ett företag förekommande uppgifter, som till exempel affärsplan, budgetering, marknadsundersökningar och årsbokslut. På våren deltar alla företag i en stor företagsmässa, med möjlighet att sälja sina varor eller tjänster. Ledarskap, mötesteknik, försäljningsteknik och kontakter med näringsliv ingår som en naturlig del av kursen.

Kunskap om hur livsstil och levnadsvanor påverkar människors hälsa samt kunskap om folkhälsoarbete i olika former. Folkhälsosjukdomar. Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Stress och stresshantering.Missbruk och beroende. Sexualitet, samlevnad, könssjukdomar. Nationella och internationella överenskommelser och bestämmelser för hälsoarbete.

I idrott 2 fördjupar vi oss inom det vi gjort i idrott 1. T.ex. bollspel, lekar, kondition och styrketräning på olika sätt, rörelse till musik. En hel del friluftsliv utomhus med t.ex. paddling, fiske, vandring, orientering, skridskoåkning m.m. är också något vi provar på. Vi tar också upp en del teoretiska moment såsom: fysiologiska och psykologiska effekter av träning, idrottsskador, ätstörningar, doping med mera.

I kursen får du lära dig om varför handel mellan världens länder är så viktigt och hur den har förändrats över tid. Du får även lära dig vilka styrinstrument, tullar och andra handelshinder, som olika regeringar kan använda för att “skydda” det egna landet. Kursen behandlar även hur olika ekonomiska samarbeten såsom EU, Världsbanken, WTO m fl påverkar oss och även vilka finansiella styrmedel, räntor och valutor, som används. Du kommer att lära dig om hur länders olika kultur kan påverka handeln och hur den globala resursfördelningen styr den ekonomiska utvecklingen.

Det här är kursen för dig som inte har läst juridik tidigare, men som ändå är
intresserad och nyfiken på ämnet kriminologi. Kursen handlar om gärningsmän och offer, återfall i brott och hur brottsligheten har utvecklats över tiden. Vi går också igenom hur Kriminalvården jobbar och vilka straff och påföljder vi har i Sverige. Vad kan det bero på att en människa blir kriminell? Brott får ofta stora konsekvenser, för offret, gärningsmannen och för samhället. Hur ska vi få brottsligheten att minska? Dessutom innehåller kursen en liten inblick i kriminalitet i andra delar av världen.

I den här kursen får du lära dig om hur individer och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet både praktiskt och teoretiskt. Konflikthantering, kommunikation, samverkan och motivation är några av de saker som du kommer att få lära dig mer om.

Ingång: fotboll, innebandy, handboll eller truppgymnastik, 100p.

Kursen riktar sig till dig som redan är aktiv i någon förening inom idrotterna fotboll, innebandy, handboll eller truppgymnastik då tanken är att ha ett nära samarbete med föreningslivet. Kursens syfte är att arbeta med vald idrott ut ett hälsoperspektiv och ge dig chansen att få träna din idrott på skoltid Under kursen kommer vi arbeta med såväl praktiska som teoretiska moment som samtliga ska syfta till att utveckla ditt förhållande till din idrott.

Fortsättning på Idrott och hälsa specialisering 1.

Här får du lära dig grunderna på våra vanligaste kompinstrument keyboard, trummor, gitarr och bas. Du kommer också att få lära dig att spela tillsammans med andra i grupp. Vi spelar musik från olika genrer och stilar.

Vill du bli bättre på att hantera stress, samtidigt som du ökar din prestationsförmåga? Vet du vad! Mycket går att förändra genom att målmedvetet arbeta med tankemönster och vanor utifrån kunskap om hur hjärnan fungerar. Kursen består av både teoretiska- och praktiska moment samt självreflektionsövningar. Målet med kursen är att du ska få de verktyg som krävs för att kunna bli din egen mentala coach, såväl i skolan som på fritiden.

En nybörjarkurs i spanska där du lär dig grunderna för att kunna föra enkla kommunikationer kring vardagliga situationer, platser, personen och intressen. Med hjälp av olika byggstenar i form av grammatik, ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser som används i olika situationer övar du dig på att förstå och gör dig förstådd.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 1. Den fördjupar dina kunskaper i språket när du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språk.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 2. Den fördjupar dina kunskaper i språket när du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språk. Möjlighet till utlandsvistelse finns i kursen.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 3. Den fördjupar dina kunskaper i språket genom att du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språket. Möjlighet att delta i utbyte finns även i några av språken.

Kursen förutsätter att du har läst moderna språk 4. Den fördjupar dina kunskaper i språket när du lär dig fler byggstenar för att kunna uttrycka dig i tal och skrift samt att förstå det talade och skrivna språk. Möjlighet till utlandsvistelse finns i några av språken.

I naturkunskap 2 får du lära dig grundläggande kemi som gör att du förstår hur ämnen kan delas in i grupper och varför vissa reagerar med varandra. Kursen fokuserar på de delar av kemin som gör att du senare i kursen kan förstå den kemi som sker i människokroppen, vid tex matspjälkningen. Under avsnittet Universum får du lära dig om hur ämnen bildas när stjärnor lever och dör och vilka förutsättningar som finns för liv på andra platser än vårt solsystem. En stor del av kursen handlar om kroppens organ och organsystem och hur funktionen kan kopplas till den evolution människor och djur genomgått.

Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.

"Varför gör människor som de gör?” – Detta är en fråga som du oavsett vad du kommer att jobba med, kommer att ha stor nytta av att ha kunskap om. I kursen kommer du bl.a. att få kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och processer i såväl i samhället i stort, som människors möten i vardagen. Undervisningen syftar till att utveckla kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter.

  • Fortsättning på svenska 1, läses i årskurs 2.
  • Behörighetsgivande.
  • Obligatorisk på högskoleförberedande program.

(Ej valbar för VO då det är obligatorisk kurs på programmet)

  • Fortsättning på svenska 2.
  • Behörighetsgivande.
  • Obligatorisk på högskoleförberedande program.

Konstnärligt experimentellt arbete i textila material och tekniker. Mönsterkomposition, material- och teknikkombinationer. Schablontillverkning, tryckmetoder och färgning. Formgivningsprocessen och hur man reflekterar över och dokumenterar arbetsprocesser. Textila traditioner, kulturarv och kreativt nyskapande. Historisk och nutida textil formgivning.

Information lämnas av din yrkeslärare.