Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Arbetstillfällen inom den cirkulära ekonomin genom nytt byggåterbruk på Ulvberget

Två tecknade personer håller i två reservdelar.

Nu bygger kommunen upp ett modernt byggåterbruk på Ulvberget. Både byggföretag och privatpersoner ska kunna lämna och köpa återbrukat byggmaterial på Ulvberget med start 2023. Via nätet kan du då söka vilket byggmaterial som finns inne.

Förutom att ta vara på byggmaterial skapas nya arbetstillfällen i den cirkulära ekonomin. Kommunen kommer att upphandla ett socialt företag för att driva byggåterbruket.

På Ulvberget i Hudiksvall slängs enorma mängder byggmaterial. Bland det trä som kasseras finns ibland bra material. Som till exempel plankor, oupppackade dörrar och skåp. Hittills har det energiutvunnits som träflis. Det kommer även in hela fönster, och tegel, lekablock och marksten. När det kommer in isolering skickas det iväg lång väg för att bli ny isolering. Uppdraget i kretsloppsplanen är att minska mängden grovavfall till energiutvinning med 25 %. Att erbjuda byggåterbruk är en av avfallsavdelningens åtgärder för att ta steg upp i avfallstrappan. Och det skapar nya arbetstillfällen i den cirkulära ekonomin.

En projektledare på kommunen bygger nu upp arbetssätt och lager för byggåterbruk i en lokal på Ulvberget. Till hjälp finns redan flera personer som fått titeln byggåterbrukskonstruktörer och de är placerade via Jobbcentrum, Sociala Omsorgsförvaltningen. I vinter ska avfallsavdelningen tillsammans med ett socialt företag driva och utveckla byggåterbruket vidare.

Byggåterbruk är ett av sätten för att lyckas minska mängden avfall, enligt kretsloppsplanen.

Har du frågor eller idéer för byggåterbruk?

Kontakta: Maddis Bodin Nordlund, tekniska förvaltningen, Hudiksvalls kommun. Telefon: 0650-19679. Eller e-post:madeleine.bodin-nordlund@hudiksvall.se