Kundundersökning om kommunens avfallstjänster

Container med återvinningsbart avfall.

I dagarna skickas en kundundersökning om kommunens avfallstjänster ut till cirka 600 slumpvist utvalda hushåll i villor och fritidshus. Syftet är att samla in kunskap om vad du som invånare är nöjd med eller har önskemål om så att vi kan göra bättre prioriteringar i vår verksamhet.

- Vi undersöker hur nöjda kunderna är med kommunens avfallstjänster vartannat år. Dels är det ett viktigt underlag för vår planering och utveckling av verksamheten och dels är det en del i att se hur långt vi nått med målen i kommunens Kretsloppsplan. Avfallshantering är ett stort och komplext område och vi vill veta att de förändringar vi gör i verksamheten efterfrågas och är välkomna, säger Astrid Svalfors som är avfallsingenjör i Hudiksvalls kommun.

Resultat från tidigare kundundersökningar har till exempel lett till utökade öppettider på Ulvbergets återvinningscentral.

- Vi har också sett att vi behövde förbättra informationen om hur hushållen ska hantera sitt farliga avfall vilket vi jobbat med i en stor kampanj 2019. I kundundersökningen som vi gjorde 2021 uppmättes hög kundnöjdhet, vilket är en av anledningarna till att Hudiksvalls kommun nu är på plats 12 av 290 i Sverige när det gäller avfallshantering, det tycker vi är jättekul, säger Astrid Svalfors.

Svaren från enkäten samlas in och kommer att sammanställs och analyseras tillsammans med övriga hälsingekommuner. Efter nyår finns de att ta del av för alla som är intresserade.