Seniorträff på Hälsinglands museum: Filmvisning - Lång-Lasse i Delsbo

Lång-Lassee håller tal utanför kyrkan.

Kyrkoherden Lars Landgren ”Lång-Lasse” var en av drivande krafterna bakom bildandet av Helsinglands Fornminnessällskap, det som senare kom att bli Hälsinglands museum.

Filmen Lång-Lasse i Delsbo utspelar sig på 1840-talet i Delsbo. En dramatisering där Lars Landgren med fasa ser hur det moraliska förfallet breder ut sig i socknen och han bestämmer sig för att göra något åt det hela.

Visas av Joel Bergroth, Antikvarie.

Datum, tid och plats

Fredag 19 april kl 14.00 på Hälsinglands museum.

Information om evenemanget

Fika till självkostnadspris.

Seniorträffarna på Hälsingland museum är ett samarbete mellan Hela Livet och Hälsinglands museum.