Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Jättesatsning på kollektivtrafik i Hudiksvallsregionen

Nu närmar vi oss målgång för den stora gemensamma satsning för att utveckla kollektivtrafiken i Hudiksvalls kommun och norra Hälsingland, som Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg genom X-trafik gör.

- Hudiksvall utvecklas på många områden och det ställer krav på en väl fungerande kollektivtrafik, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. I och med den här satsningen ökar möjligheterna att på ett hållbart sätt resa till och från arbete, bostad, service, och fritid.

Den 28 oktober är det start för den nya busstrafiken. Resenärerna kommer att märka att det blir tätare turer såväl dagtid som kvällar och helger på flera linjer. Stadstrafiken får ett nytt linjenät och flera turer över hela dygnet, både på vardagar och helger. De regionala busslinjerna mot Delsbo-Ljusdal samt Iggesund får halvtimmestrafik.

- Det här är den största trafiksatsningen i modern tid som vi har gjort i Norra Hälsingland, säger Andreas Eriksson som är trafikutvecklingschef på X-trafik.

Effektivare busslinjer och ny centrumhållplats

Satsningen på trafikutveckling är ett gemensamt projekt, där kommunen står för infrastrukturåtgärderna och X-trafik för trafiken. Rakare, effektivare busslinjer genom staden och en ny centrumhållplats är viktiga förutsättningar för den nya trafiken.

- De regionala busslinjerna får ny linjesträckning genom centrum där de passerar järnvägsstationen, centrum och sjukhuset, säger Hans Gyllow, planeringschef i Hudiksvalls kommun. En ny centrumhållplats byggs vid Bankgränd/Skvallertorget där man enkelt kan byta till stadsbuss. En stor fördel är att det finns en visuell kontakt mellan hållplatserna.

Även om man både från kommunalt och regionalt håll ser många fördelar med den nya busstrafiken finns det så klart nackdelar. Vissa tycker att det är jobbigt med ändrade linjesträckningar, några kommer att få lägre till hållplatsen. Många har också uttryckt sin oro för de parkeringsplatser som försvinner i och med den nya centrumhållplatsen. För att kompensera har ett 20-tal nya parkeringar skapats, bland annat vid Järnvägsparken.

En viss oro finns för hur trafiken kommer att flyta kring den nya centrumhållplatsen.

- Nu blir Bankgränd bara för bussar, vilket kan vara en fördel eftersom trafiksituationen kring Skvallertorget har varit ganska komplicerad, säger Hans Gyllow. Samtidigt ökar trycket på andra gator och vi kommer att följa utvecklingen noga och vara beredda att vidta åtgärder om vi ser att det uppstår problem i trafikflödena.

Ger fler möjlighet att resa hållbart

X-trafiks mål är att på sikt få 200 000 nya resenärer att välja bussen framför bilen. Kommunen ser satsningen som viktig för hela norra delen av Hälsingland, där snabbare kommunikationer bidrar till ett utvidgat arbetsmarknadsområde.

- Vi binder ihop Ljusdal-Delsbo med Hudiksvall och Iggesund med Hudiksvall på ett helt nytt sätt, innebär en fantastisk utvecklingspotential, säger Mikael Löthstam