Storsatsning på handel vid södra infarten till Hudiksvall

Ritning och verktyg

Handeln vid södra infarten till Hudiksvall ska utökas rejält. Kommunen anvisar mark för detaljhandel och trafikrestauranger i bästa skyltläge där E4 och riksväg 84 möts. Cirka 200 arbetstillfällen kan skapas.

Nu ska det bli enklare att handla på hemmaplan. Flera nya handelsetableringar planeras vid Sörrå, vid södra infarten till Hudiksvall där kommunen arbetar med att göra marken tillgänglig. En exploatör vill etablera en livsmedelsbutik, flera butiker för sällanköpsvaror och restauranger i området. Det kommer också att bli gott om laddplatser för elbilar och Sörrå ska erbjuda ett intressant stopp för resenärerna på E4:an.

– Läget vid E4:an medför att vi kan få trafikanter som annars bara skulle ha åkt igenom kommunen att stanna och göra inköp, äta och tanka i området, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Nya arbetstillfällen

Kommunen ser fram emot att uppemot 200 arbetstillfällen kan skapas i området.

– Det är viktigt i dessa ekonomiskt bistra tider att vi ser till att det blir nya arbeten. Särskilt välkommet är det om vi kan få fler jobb för unga och de som är nya på arbetsmarknaden, säger Mikael Löthstam.

Samarbete i projektet

De butiker som planeras är nya i Hudiksvall. Etableringen för med sig att inköp som annars skulle ske i handelsområden vid större städer i andra kommuner i stället kan ske på hemmaplan.
I detta projekt samarbetar kommunen med Per Edstam, företrädare för exploateringsbolaget.

– Det är läget som lockar oss att satsa i Hudiksvall. Det här kan bli området utmed E4 som blir det naturliga stoppet för dem som reser från Stockholm och Mälardalsområdet till fjällen, säger Per Edstam.