Barn och unga som idrottar.

Frågor och svar om Förenade i rörelse

Vilken målsättning har projektet?

Att få barn att röra sig mer på fritiden genom ökat föreningsengagemang, samt att skapa rutiner för samarbete mellan skolan och det lokala föreningslivet.

Vad gör föreningen?

Föreningen gästar skolan vid ett tillfälle, på rasten, och presenterar sin föreningsaktivitet för barnen. Vid samma tillfälle bjuder föreningen in till en prova-på-kväll dit elever tillsammans med sina familjer är välkomna.

Vad gör skolan?

Skolan står för den fysiska platsen och låter föreningar gästspela vid rastaktiviteterna. Skolan är även en viktig länk mellan vårdnadshavare och föreningar.

Hur ofta är föreningen på skolan?

En förening per treveckorsperiod. Föreningen gästar rasten vid ett tillfälle, sedan erbjuds eleverna den rastaktiviteten under tre veckor innan en ny förening kommer till skolan.

Vilken är min roll som förälder?

Att ta del av hur barnen upplever rastaktiviteterna och dela deras upplevelse och intresse genom att tillsammans delta vid föreningarnas prova-på-kvällar. Kanske hittar ni någon aktivitet där ni kan ha roligt tillsammans!

Hur får jag veta vilka föreningar som är med?

Det finns ett schema över vilka föreningar som är med i projektet, och när i tid de kommer att gästa skolan. Schemat kommer att finnas i treornas klassrum. Önskar man få det digitalt, kontakta mentor eller projektledare.

Vilka olika parter är med i projektet?

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Gävleborgs Idrottsförbund. De två deltagande skolorna är Iggesunds skola i Hudiksvall och Gnarps skola i Nordanstig.

Hur långt är projektet?

Två terminer, vårtermin 2019 och hösttermin 2019.

Vem är projektledare?

Projektledaren heter Ida Danielsson och kommer att finnas på plats på skolorna två gånger i veckan, samt vid prova-på-kvällarna som föreningarna bjuder in till.