Frågor och svar om förändringen av dagverksamhet

Här kan du läsa frågor och svar om förändring av dagverksamheten i Hudiksvalls kommun.

Vad är nytt?

Vi kommer avveckla två grupper inom dagverksamhet, de som finns i Iggesund och i Delsbo. Dessa platser kommer att fördelas om till andra dagverksamheter.

Som komplement kommer nya sociala mötesplatser finnas i Hudiksvall, Forsa, Delsbo och Iggesund. En social mötesplats är en naturlig samlingsplats i samhället för dig som söker social samvaro, oavsett om du bor i eget hem eller på ett vård- och omsorgsboende. Information om nya sociala mötesplatser kommer finnas på hudiksvall.se längre fram under våren.

Kommer det finnas nya deltagare i min grupp?

Ja, det kan vara så att det kommer nya personer till din grupp.

Kommer personalfördelningen se likadan ut?

Vi kommer att utöka personalen på vissa ställen.

Vad blir det för skillnad?

Idag har vi blandade grupper, efter förändringen blir det grupper som är uppdelade efter behov.

Vad händer med lokalerna för dagverksamhet på Tryggebo och Edshammar?

På Tryggebo och Edshammar kommer det istället att bli öppna träffpunkter. Öppna träffpunkter är en social mötesplats för dig som är senior.

Behöver någon göra annorlunda?

Deltagare kan behöva åka på ett annat ställe, det kan innebära längre transporter. Personalen på respektive dagverksamhet tar kontakt med nya deltagare. Om deltagare önskar kan personal från den nuvarande dagverksamheten följa med vid första besöket.

På vilket sätt blir det bättre?

Genom att fördela om grupperna kan vi individanpassa aktiviteterna, vilket vi tror ökar kvalitén.

När sker förändringen?

Den 13 maj.