Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tekniska vinter traktor snö skottning lastbil

Snö, halka och sandupptagning

Snö, is och vinterväglag är något som engagerar och berör alla. Ingen vinter är den andra lik förutom att en stor stab med duktiga medarbetare, både kommunens egna och entreprenörer, gör sitt yttersta för att ge invånarna en så säker trafiksäkerhet som möjligt med de resurser som finns. Men vi måste också hjälpas åt så länge vinterväglag råder med till exempel, bra vinterdäck på bilar och cyklar, broddar samt att anpassa hastigheter och avstånd.

Kommunen ansvarar för cirka 18 mil gator och vägar. Vi följer väderprognoser och står i beredskap dygnet runt. Tillsammans med våra entreprenörer har vi drygt 50 fordon igång vid en snösväng.

  • Vid plogning uppstår snövallar men kommunen skottar inte infarter till privata fastigheter.
  • Gator och vägar snöröjs gärna på natten för att slippa störa trafiken.
  • När framkomligheten är ordnad övergår vi till att forsla bort snö som försämrar trafiksäkerheten.

Vem sköter vägen?

Kommunen ansvarar för cirka 18 mil gator och vägar i våra tätorter. Övriga vägar ansvarar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter för.

Vi har ett antal egna fordon och även upphandlade entreprenörer.

Hur snöröjs gator och vägar?

Vi jobbar för att du kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när väglaget inte är så bra. Större gator och vägar, vissa gång- och cykelbanor samt gator med busstrafik är prioriterade vid snöröjning. Det kan dröja innan trottoarer är snöröjda eftersom de ibland måste användas som plats att lägga skottad snö innan den kan fraktas bort.