Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vi stärker kvalitén och enkelheten i Trygg hemgång genom ett större team

Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under de första dagarna när du kommer hem från sjukhus eller korttidsplats. Från den 20 april utökas verksamheten.

-Vi ska utöka till ett större team. Teamet kommer innehålla fler professioner som är samlade, än det vi har idag, nämligen arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, sjuksköterska och undersköterska, säger enhetschef Therese Persson. Vi ser att det kommer öka kvalitén och bli enklare för kunden eftersom hen endast behöver ha kontakt med en grupp under perioden då hen är inskriven i Trygg hemgång.

Kort om vad förändringen innebär

  • Teamets utredningsuppdrag utökas.
  • Teamet utökas från att bestå av undersköterskor, till fler professioner.
  • Teamet kommer ta emot nya kunder 7 dagar i veckan.
  • Tiden som du kan beviljas Trygg hemgång utökas från 2 till 3 veckor.
  • 3 jourplatser finns till teamets förfogande
  • Trygg hemgång kommer vara avgiftsfritt från den 1 maj 2020.

På vilket sätt blir det bättre?

Det blir enklare för dig som kund eftersom du endast behöver ha kontakt med en grupp under perioden då du är inskriven i Trygg hemgång. Teamet ansvarar sedan för överlämning till berörda aktörer då det är aktuellt, dock som längs efter tre veckor.

Vad är Trygg hemgång?

Ibland är det svårt att veta hur det ska fungera när du kommer hem från sjukhus eller korttidsplats. Både du och dina anhöriga kan känna oro och osäkerhet över hur de vardagliga bestyren ska fungera när du kommer hem.