Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Beslut gällande anmälan om motorsportbana på flygfältet i Hudiksvall

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har 2020-12-10 fattat beslut gällande Hudiksvalls Motorklubbs anmälan om permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon på fastigheten Halsta 3:14 i Hudiksvalls kommun. Beslutet avser begränsningar, försiktighetsmått och skyddsåtgärder som klubben ska följa vid bedrivande av sin verksamhet.

Vid delgivning genom kungörelse kan beslutet överklagas inom 5 veckor från beslutsdatum. Vill du överklaga beslutet ska detta ske till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Se mer information om hur man överklagar i dokumentet nedan.

Handlingar

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Om du har behov av att få handlingarna utskrivna och postade till dig ska du kontakta:

eller ring 0650-190 00 (tonval 2).