Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nedskräpning.

Har du synpunkter på nedskräpning?

Nedskräpning är ett miljöproblem som kan innebära konsekvenser för människor, djur och miljön. Är det redan skräpigt på en plats ökar risken att nedskräpningen ökar än mer. Polisen kan ge böter för nedskräpning om den som orsakat nedskräpningen är känd . Det handlar då om små mängder, till exempel snabbmatsförpackningar, glas- och plastflaskor eller engångsgrillar.

Större mängder skräp eller om någon skräpar ner i systematisk omfattning är fortfarande nedskräpning (och inte nedskräpningsförseelse) men som kan leda till böter eller fängelse. Kontakta Norrhälsinge Miljökontor om du ser större mängder skräp på fel plats.

Har du synpunkter på nedskräpning?

Om du har synpunkter på en nedskräpad bostadstomt som är i allmänt ostädat och ovårdat skick kan du kontakta Plan- och bygglovskontoret.

Har du hittat en skrotbil?

Uppmärksamma markägaren. Denne behöver i första hand få tag på ägaren och kontakta hen. I första hand är det ägarens ansvar att flytta fordonet. Om ägaren inte går att nå efter upprepade försök kan kontakt tas med Norrhälsinge miljökontor.