Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två personer som sitter bredvid varandra på en bänk och pratar

Personligt ombud – ett stöd för att alla ska få möjlighet att ta del av samhällets utbud

Har du ett långvarigt psykiskt funktionshinder? Har du kört fast mellan olika instanser och myndigheter? Har du tappat kontrollen över ditt liv? Då kan kanske ett personligt ombud hjälpa dig.

Personligt ombud är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning. Ett personligt ombud jobbar för att alla ska få ta del av samhällets utbud av till exempel vård, stöd och service på samma villkor som alla andra

Vilken hjälp kan jag få av ett personligt ombud?

Ett personligt ombud hjälper till att ge det stöd och den service man har laglig rätt till. Det kan till exempel vara:

  • Guidning i kontakten med olika myndigheter. Vi kan till exempel hjälpa dig att tolka ett beslut eller stöd i hur du fyller i en ansökan.
  • Stöd i kontakten med sjukvården, som till exempel att följa en remiss.
  • Reda ut missförstånd i kontakt med olika myndigheter.

Läs mer om Personligt ombud och hur du gör för att ansöka,