Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

färgglada papper i en hylla

Vill du vara med på en digital workshop om social hållbarhet och allas lika värde?

Idag finns skillnader i människors möjligheter att leva ett gott och friskt liv. Nu kraftsamlar Hudiksvalls kommun för att öka den sociala hållbarheten i samhället och vi behöver din hjälp.

Den 2 februari arrangerar Hudiksvalls kommun en digital workshop om lösningar för social hållbarhet och allas lika värde. Målet är att samla personer från olika delar av samhället som vill bidra med sina perspektiv, idéer och förslag på de utmaningar vi ser i Hudiksvalls kommun idag. Utmaningarna grundar sig främst i ojämlikhet på olika nivåer, där skillnader i ekonomi, arbete och utbildning påverkar en rad andra faktorer som är viktiga för människors hälsa, delaktighet och framtidstro.

- Det här workshop-tillfället kommer att vara framåtblickande och fokusera på hur vi kan bli mer socialt hållbara utifrån det nuläge vi har idag. Resultatet blir sedan ett underlag för prioriteringar för det fortsatta arbetet för allas lika värde i vår kommun, säger Amalia Sjindjapkin, strateg för social hållbarhet.

Vill du vara med på workshopen?

Alla som vill är välkomna att delta. Det spelar ingen roll om du är privatperson eller om du deltar som representant för en förening eller ett företag. För att få ett så bra underlag som möjligt är förhoppningen att samla personer med olika erfarenheter, kunskaper och infallsvinklar.

- Vi vill ta vara på de erfarenheter som finns ute i samhället och vi hoppas att du har möjlighet att delta och dela med dig av dina tankar och idéer, säger Amalia Sjindjapkin

Workshopen kommer att hållas digitalt och anmälan görs till demokrati@hudiksvall.se senast den 26/1. Ange namn, eventuell organisation och e-postadresser till den/dem du anmäler. När du anmält dig får du en länk till workshopen mejlad till dig.

Vill du läsa mer?