Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Här kan du få opartiska råd i energi- och klimatfrågor

Person cyklar genom fiskarstan i Hudiksvall.

Om du byter ut alla dina kranmunstycken till snålspolande munstycken kan du upp till halvera din varmvattenförbrukning. I dag finns det munstycken som blandar in luft i vattnet, inte bara minskar flödet. Därför upplevs det inte att det kommer mindre vatten. Dessa och andra tips kan du få från en opartisk energi- och klimatrådgivare.

- Energi- och klimatrådgivarens roll är att främja en effektiv och miljöanpassad energianvändning samt föreslå åtgärder för att minska energianvändningens klimatpåverkan hos hushåll, företag, föreningar och organisationer, säger Stina Cedemark Modig som är energi- och klimatrådgivare i Hudiksvalls kommun.

Det kan vara svårt att navigera i den djungel av teknik och råd som finns på nätet, men också att värdera entreprenörers råd gällande till exempel energisparande åtgärder eller förnybara energialternativ.

- Vår rådgivning är personlig och anpassad till den rådsökandes situation. Att vår expertis är opartisk är den viktigaste faktorn. Här finns inget säljintresse bakom råden, säger Stina.

Nationell kampanj om energi- och klimatrådgivning

Nu pågår en nationell kampanj för att nå ut till fler hushåll om att energi- och klimatrådgivningen finns i varje kommun som en kostnadsfri och opartisk tjänst. Denna tjänst bidrar till att kommunens, och i förlängningen Sveriges, energi- och klimatmål kan nås.

- Vid en rådgivning om att installera en solcellsanläggning lyfte vi blicken från priset och diskuterade istället investeringskostnad och lönsamheten hos en solcellsanläggning. Det upplevdes som mer positivt hos den rådsökande och fick dem att se mer än bara ett pris. Efter rådgivningen fanns en bättre förståelse att ta med sig för att fatta ett tryggare beslut. Idag är de nöjda ägare till en solcellsanläggning, säger Stina. Jag hoppas att vår opartiska hjälp leder till att fler vill påbörja energiarbetet som de kanske länge har funderat på.

Målet är att öka antalet åtgärder inom energieffektivisering och förnybar energi. Detta görs genom personlig, opartisk expertrådgivning. Ju fler som får hjälp desto mer åtgärder genomförs. Och för att fler ska vända sig till rådgivningen så behöver du som invånare, föreningar och företag känna till att tjänsten finns.

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare som kan ge råd och tips, till exempel kring:

  • Hur ska jag värma mitt hus så miljövänligt som möjligt?
  • Hur reser jag bäst för miljön?
  • Vill du ha lägre elkostnader?

Läs mer

Läs mer om energi- och klimatrådgivning i Hudiksvalls kommun