Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bekämpa invasiva växter och bevara den biologiska mångfalden

Jättebalsamin innan blomning, bekämpas den nu så förhindras fröspridning.

Jättebalsamin innan blomning, bekämpas den nu så förhindras fröspridning.

Du som äger eller sköter marken där invasiva växter finns ansvarar för bekämpningen. Hittar du invasiva växter på kommunens mark är vi tacksamma om du berättar det för oss.

- Kommunen bevakar årligen vilka rapporterade fynd som finns på kommunens mark och åtgärdar dem i prioriteringsordningen att minska risk för hälsa, ökad spridning och skada på egendom. Övriga markägare försöker vi nå med informationskampanjer för att uppmärksamma dem om att det är viktigt att ta bort invasiva växter. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet gällande invasiva växter, säger miljöstrateg Åsa Terent.

Genom tiderna har vi haft stor nytta av främmande växter från världens alla hörn i trädgårdar, i jord- och skogsbruk och för jakt. Men några främmande arter tar över i sin nya miljö, konkurrerar ut andra arter och skadar ekosystemen. De kallas invasiva främmande arter, där växt är ett exempel.

Rapportera till invasivaarter.nu

På webbplatsen invasivaarter.nu kan du rapportera observationer av vissa invasiva främmande arter. Det vill säga arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden.

Här kan du rapportera invasiva arter via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så kan du bekämpa själv

Med främmande växter menas växter som med människans hjälp har förflyttats till ett område där de inte funnits tidigare.

Exempel på invasiva växter kan vara:

  • jätteloka
  • lupin
  • jättebalsamin
  • parkslide.

Försök att noga studera vilken växt det kan vara. Läs på om den specifika artens växtsätt och lämpliga bekämpningsåtgärder. Fakta hittar du på naturvårdsverkets hemsida. Rapportera också in fyndet i den nationella databasen.

Läs mer på naturvårdsverket.se om bekämpning av invasiva främmande växter på land Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur arbetar kommunen med invasiva växter?

Kommunen bevakar årligen vilka rapporterade fynd som finns på kommunens mark och åtgärdar dem i mån av resurser i prioriteringsordningen för att minska risk för ohälsa, ökad spridning och skada på egendom. Upptäcks invasiva växter i till exempel lekplatser, offentliga parker så gör vi en direkt åtgärd.

Läs mer om invasiva växter på hudiksvall.se