Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Beslut om Näsvikens skola på dagens Lärandenämnd

Bild på Näsvikens skola

Lärandenämnden beslutade idag att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att riva B-huset vid Näsvikens skola och påbörja projektering av ny ersättningsbyggnad, samt renovera de befintliga lokalerna, alternativt bygga nytt.

– Det känns bra att vi nu tar ett första steg för att lösa problematiken på Näsvikens skola, säger Jonas Holm ordförande i Lärandenämnden.

Inomhusmiljön på Näsvikens skola har varit under utredning under en lång tid till följd av att medarbetare på skolan har upplevt hälsoproblem när de har vistats i skolan. Här har vi samlat information om arbetet med att komma tillrätta med problemen:

Renovering av Näsvikens skola