Beslut om Näsvikens skola på dagens Lärandenämnd

Bild på Näsvikens skola

Lärandenämnden beslutade idag att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att riva B-huset vid Näsvikens skola och påbörja projektering av ny ersättningsbyggnad, samt renovera de befintliga lokalerna, alternativt bygga nytt.

– Det känns bra att vi nu tar ett första steg för att lösa problematiken på Näsvikens skola, säger Jonas Holm ordförande i Lärandenämnden.

Inomhusmiljön på Näsvikens skola har varit under utredning under en lång tid till följd av att medarbetare på skolan har upplevt hälsoproblem när de har vistats i skolan. Här har vi samlat information om arbetet med att komma tillrätta med problemen:

Inomhusmiljön Näsvikens skola