Hudiksvalls kommun förbättrar sitt redan höga resultat i SKR:s mätning av företagsklimat

Flygbild över Hudiksvall

Hudiksvalls kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Öppna jämförelser om företagsklimat från Insikt — en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Hudiksvalls kommun får ett totalt nöjd-kund-index (NKI) på 78 av 100, och har därmed ökat två enheter sedan 2021 då kommunen hade ett totalt NKI på 76.

I 2022 års undersökning har 207 kommuner deltagit och svarsfrekvensen var 53 % i Hudiksvalls kommun.

Målgruppen för undersökningen är företag som har haft ett myndighetsärende hos kommunen. Svarsfrekvensen har ökar från 47 procent år 2021 till 53 procent år 2022. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam är glad över att så många företagare har tagit sig tid att svara i undersökningen eftersom feedbacken är viktig för kommunens fortsatta arbete.

- Insiktsmätningen är en viktig undersökning som visar hur kvalitetsarbetet hos oss uppfattas av näringslivet. Här har vi möjlighet att följa upp våra mål om ett gott näringslivsklimat i Hudiksvall, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen i Hudiksvall mäter den del av företagsklimatet som handlar om kommunal service inom fyra områden; bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagen har fått bedöma sex faktorer i den kommunala myndighetsutövningen; bemötande, tillgänglighet, kompetens, effektivitet, rättssäkerhet och information. Totalresultatet mäts som så kallat Nöjd Kund-Index (NKI), på en skala 0-100.

Företagarna mest nöjda med bemötandet

De serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande som får ett betyg på 83. För samtliga sex serviceområden som mäts uppnår Hudiksvalls kommun ett högre resultat än för alla deltagande kommuner.

Företagarna i Hudiksvalls kommun ger höga betyg i de flesta fall till myndighetsområdena. Högst NKI får Miljö och hälsoskydd, 84, resultatet är mycket bra, Miljö och hälsoskydd är på femte plats i rankingen för undersökningen. Lägst NKI tilldelas Bygglov med värdet 55 vilket är en något låg nivå, dock en förbättring jämfört med föregående år.

Undersökningen ger inte bara svar på vad företagen är nöjda respektive mindre nöjda med. Den ger också svar på vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen. I Hudiksvalls kommun anser företagarna att effektivitet, bemötande och information är viktigast.

- Jag är glad över resultatet som visar att vi är på rätt väg. Dock ser vi också att det finns förbättringspotential inom olika områden och del i att vara en attraktiv kommun med ett bra företagsklimat säger Mikael Löthstam.

Läs mer om undersökningen

SKR:s serviceundersökning Insikt