Elever debatterar med politiker

Personer sitter i en sal med mikrofoner framför sig.

Elever från Östra skolan och Hudikskolan i Hudiksvall samlades i kommunhuset idag för att debattera precis som det går till på ett kommunfullmäktige. Passet är en del av Demokrativerkstaden, ett initiativ för att öka ungas delaktighet i demokratin.

- Jag tycker detta var roligt! Jag har aldrig debatterat såhär förut. Det var verkligen kul att träffa politiker och få svar på frågor och så, säger Ida som medverkat vid dagens Demokrativerkstad.

I Demokrativerkstaden levandegörs den lokala demokratin och elever får möjlighet lära sig mer om kommunen och hur en som ung kan påverka. Demokrativerkstaden bidrar också till att skolans kunskapskrav i samhällskunskap nås på ett lättillgängligt sätt. Deltagarna får träffa förtroendevalda politiker för att prata om aktuella frågor och rollen som förtroendevald. Det hela avslutas med ett rollspel i kommunhuset där eleverna genomför ett kommunfullmäktigemöte.

- Jag tycker detta har varit intressant och jag har lärt mig att ge svar på tal! Jag tycker hela denna grej har varit väldigt roligt då jag har stort intresse för politik, säger Valter som också deltagit vid dagens Demokrativerkstad.

Skolklasser i årskurs 8 erbjuds att delta i en demokrativerkstad uppdelat på tre pass. Med Demokrativerkstaden vill vi sänka trösklarna till politiken och bidra till att fler unga känner att de vill påverka i kommunen och har kunskap om hur de kan gå till väga.

Demokrativerkstad