Nu blir det ännu enklare att följa kommunens utvecklingsarbete

Skärmdump från den digitala kartan

Bilden är en skärmdump från den digitala kartan. Länk till kartan hittar du längre ner på sidan.

Nu finns en ny digital karta som visar kommunens pågående detaljplaneprojekt. Den nya kartan gör det enklare för dig som invånare att hålla dig uppdaterad om kommunens samhällsutveckling.

Kartan har tagits fram för att du på ett enkelt sätt ska kunna se var kommunens prioriterade planprojekt ligger geografiskt, vad syftet med projektet är samt i vilken del av planprocessen som projektet befinner sig i.

Hur hittar jag den digitala kartan?

Här hittar du alla de detaljplaner som kommunen för närvarande arbetar med samt vilka som är tillgängliga för allmänheten att lämna synpunkter på.

Pågående detaljplanearbete