Ny taxa för avfall från 1 maj

Person som drar fram soptunnor vid en sopbil

Från och med den 1 maj höjs avfallstaxan i Hudiksvalls kommun. Den nya taxan innebär en höjning på 39 kronor i månaden för det vanligaste abonnemanget för en villaägare.

Kommunens avfallsverksamhet står inför flera utmaningar, till exempel nya lagkrav, nya uppdrag som kräver investeringar och ett nytt entreprenadavtal för sophämtning. Högre räntor och inflation påverkar också verksamhetens kostnader. Nu har kommunfullmäktige beslutat att höja avfallstaxan för att möta behoven.

Höjningens effekter för olika hushållstyper

Effekter för dig med villa

Det vanligaste abonnemanget för en villa är:

  • 140 liters restavfallskärl med tömning var 14:e dag
  • Matavfall i brun tunna med tömning var 14:e dag

Den nya avgiften ger en höjning på avgiften med 39 kronor per månad (21 procent).

Effekter för dig med fritidshus

Det vanligaste abonnemanget för fritidshus är:

  • 140 liters restavfallskärl med tömning var 14:e dag
  • Matavfall i brun tunna med tömning var 14:e dag

Den nya avgiften ger en höjning på den totala månadsavgiften med 24 kronor (19 procent).

Minskat restavfall kan sänka dina kostnader

Din avfallsavgift bestäms bland annat av storleken på ditt sopkärl och intervallet mellan hämtningar. Du som bor i villa och har ett 140 liters kärl och sophämtning varannan vecka kan sänka din kostnad om du byter till hämtning av restavfallet var fjärde vecka istället. Med den nya taxan blir då din årskostnad 2 070 kronor per år. Idag betalar du 2 247 kronor per år för hämtning varannan vecka. Matavfallet hämtas alltid varannan vecka oavsett hämtningsintervall för restavfallet.

Ta del av den nya avfallstaxan

Den nya avfallstaxan hittar du i sin helhet här:

Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

Kontakta kommunen

Den kommunala avfallshanteringen i Sverige bekostas via de abonnemang som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering.