Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

Här hittar du aktuell taxa för avfall och slamtämning. Avgiften för avfall kallas för avfallstaxa eller renhållningstaxa och är indelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Kommunal avfallshanteringen i Sverige bekostas via abonnemanget som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering. Kommunal avfallshantering ska inte ge vinst utan målet är att gå plus minus noll.

Grundavgift

Oavsett hur liten eller stor soptunna du har så betalar alla en grundavgift. Lägenheter har en egen nivå på grundavgiften. Villor en annan och fritidshus har också en egen nivå på grundavgiften.

Grundavgiften täcker kostnader för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall. Ekonomi, fakturor, upphandlingar, kommunikation och kundservice, ledning, utveckling och moms.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften påverkar du genom att välja storlek på kärl, hämtningsintervall och om du delar sophämtning med grannar. Avgiften täcker kostnader för insamling, transporter, fordon, drift och underhåll, kärl, påsar, behandling av restavfall och matavfall.

Det finns två abonnemang att välja bland:

 • Abonnemang matavfall
 • Abonnemang hemkompost

Du väljer storlek

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall, det minsta och vanligaste är 140-liter. Andra storlekar är 190, 240 och 370 liter.

Det bruna kärlet är alltid 140 liter. Det kan inte vara mindre för sopbilen som hämtar har teknik för att lyfta den höjden. Den kan inte vara smalare för då välter den ännu oftare.

Tömning varannan vecka

Standard är att vi tömmer kärlen varannan vecka. De bruna kärlen ska alltid tömmas minst varannan vecka eftersom matavfall inte ska stå längre.

Villaägare som sorterar matavfall (abonnemang matavfall eller abonnemang hemkompost) och har det minsta kärlet för restavfall (140-liter) kan välja att tömma det gröna kärlet för restavfall var fjärde eller var åttonde vecka. Om du bara har sophämtning på sommaren kan du välja var fjärde vecka.

Dela kärl med grannen?

Om du vill dela sophämtning med din granne så behöver ni komma överens om vilket abonnemang ni ska ha. Att dela abonnemang betyder att man delar både en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall.

Max tre hushåll kan dela och man ska bo intill varandra. Alla har kvar sin egen grundavgift men man delar på den rörliga avgiften.

Ändra ditt abonnemang

När du vill ändra ditt abonnemang kan du mejla eller ringa Serviececenter.

Taxan för kommunalt avfall

Den 1 januari 2023 indexregleras avfallstaxan i Hudiksvalls kommun med 5 procent. Det innebär en ökning med 107 kr per år för en villa (140-liters kärl, sorterar matavfall, hämtning varannan vecka).

Här kan du läsa i dokumenten med taxan:

Här presenteras kostnanderna för de vanligaste abonnemangen 2023.

Båda kärlen töms varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 927 kr/år = 2 247 kr/år
 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 1 385 kr/år = 2 705 kr/år

Hämtning av restavfall var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 420 kr/år = 1 740 kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Hämtning av restavfall var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 273 kr/år = 1 593 kr/år
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Restavfallet hämtas varannan vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 927 kr/år = 2 247 kr/år

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 1 385 kr/år = 2 705 kr/år

Restavfallet hämtas var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
 • Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 420 kr/år = 1 740 kr/år

Restavfallet hämtas var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 320 kr/år + rörlig avgift 273 kr/år = 1 593 kr/år

Båda kärlen töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 070 kr + rörlig avgift 464 kr = 1 534 kr/säsong
 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 070 kr + rörlig avgift 692 kr = 1 762 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Kärl för matavfall
  Grundavgift 1 070 kr + rörlig avgift 225 kr = 1 295 kr/säsong
  Bruna kärlet för matavfall töms alltid varannan vecka

Kärlet för restavfall töms varannan vecka under sommarperioden. Vecka 16 - 41 beroende på om du har hämtning jämnt eller ojämnt veckonummer.

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 070 kr + rörlig avgift 464 kr = 1 534 kr/säsong

 • 190-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 070 kr + rörlig avgift 692 kr = 1 762 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var fjärde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 070 kr + rörlig avgift 225 kr = 1 295 kr/säsong

Kärlet för restavfall töms var åttonde vecka

 • 140-liters kärl för restavfall (soppåsar)
 • Egen kompost för matavfall
  Grundavgift 1 070 kr + rörlig avgift 119 kr = 1 189 kr/säsong

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar, 2023

 • 0 - 2 kubikmeter 1 200 kronor
 • 2,1 - 4 kubikmeter 1 463 kronor
 • 4,1 - 6 kubikmeter 2 063 kronor
 • 6,1 - 9 kubikmeter 2 837 kronor

Tömning av köksbrunn i samband med tömning av brunn eller tank 601 kronor.

Om det behövs en längre slang än 20 meter för att tömma din anläggning tillkommer 218 kronor för varje extra 10 meter.

Om du inte vill ha en schemalagd tömning måste du avboka den senast sista arbetsdagen innan aviserad tömningsperiod. Annars debiteras en särskild framkörningsavgift på 819 kronor.

Tillkommande avgifter vid ej schemalagd tömning

Beställ via e-tjänst så får du 55 kr rabatt.

 • Tömning inom sex arbetsdagar efter beställningsdagen 398 kronor/tömning.
  Beställ via e-tjänst, formulär på webben eller telefon.
 • Akut tömning inom 24 timmar 1 091 kronor/tömning.
  Beställ via e-tjänst eller telefon. Om du beställer efter klockan 12.00 en dag före helgdag så töms tanken efter helgen, på nästkommande arbetsdag.
 • Akut tömning inom sex timmar 4 911 kronor/tömning.
  Beställ via telefonsamtal.
  Vardagar klockan 7.30 - 16.30: Servicecenter på Hudiksvalls kommun, 0650-19 000, tonval 2.
  Övrig tid: Kran & Transport 070-303 39 16.