Samverkan kring barn och unga: 3 ärenden från kommunfullmäktige

Ordförandes klubba på bord med anteckningsbok och dator.

Ledamöterna sade ja till att höja taxan för avfall. Dessutom redovisade flera verksamheter hur de samarbetar för att minska risken att barn och unga hamnar snett i livet.

Måndagen den 25 mars höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet.

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF

Genom SSPF samverkar skola, socialtjänst, polis och fritid för att identifiera barn och unga som är 1–18 år och befinner sig i riskzon för att utveckla normbrytande beteenden. Kommunfullmäktige fick information om hur verksamheterna samordnar resurser och kompetenser kring förebyggande insatser. Målen är:

  • minskade riskbeteenden hos barn och unga
  • fullständiga betyg
  • 100 procent skolnärvaro, ingen ogiltig frånvaro
  • minskat antal unga som hamnar i brottsregistret.

Den 1 maj höjs avfallstaxan

Kommunens avfallsverksamhet står inför flera utmaningar, till exempel nya lagkrav och ett nytt entreprenadavtal för avfallsinsamling. Högre räntor och inflation gör också att kostnaderna för verksamheten har stigit. Nu har kommunfullmäktige beslutat att höja avfallstaxan för att möta behoven. Höjningen gäller från den 1 maj och blir i genomsnitt 20 procent för ett normalhushåll, vilket motsvarar 17–39 kronor per månad. Avfallstaxan kommer att behöva höjas även under åren 2025 och 2026 för att klara ökade kostnader.

Mer information om den nya avfallstaxan:Ny taxa för avfall från 1 maj

Pengar flyttas till årets budget

Kommunfullmäktige har sagt ja till tilläggsanslag inom både drift- och investeringsbudgeten. Det handlar om nära 5,8 miljoner kronor som några av kommunens intraprenader fått i överskott och nu får flytta över och använda i sin verksamhet under detta år. Intraprenaderna är egna resultatenheter inom social- och omsorgsnämnden och utgörs av vissa gruppboenden och ett särskilt boende för äldre. Dessutom klubbade kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 153,8 miljoner kronor som gäller kommunens investeringar. Pengarna har av olika skäl inte använts till investeringsprojekt fullt ut under förra året, och flyttas nu över till kommande år.

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.Sändning från kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

Information om kommunfullmäktige och ledamöterna.Kommunfullmäktige

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.Kommunfullmäktiges protokoll