Nytt bidrag för idrotts- och fritidsföreningar

Tennisrack, fotboll, fotbollsskor, badmintonbollar och rullskridskor som ligger i en rockring på asfalt.

Den 20 mars tog Kultur- och fritidsnämnden beslut om att inrätta ett nytt bidrag på upp till 5 000 kronor för idrotts- och fritidsföreningar som har barn- och ungdomsverksamhet.

De senaste åren har varit tuffa för många idrotts- och fritidsföreningar. Ökade elkostnader, minskat ideellt engagemang och restriktioner till följd av coronapandemin är några exempel på utmaningar.

– Vi vill med detta bidrag ge föreningarna möjlighet att genomföra kreativa och utvecklande insatser för att främja föreningsutvecklingen i Hudiksvalls kommun, säger Gerd Olsson som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Bidraget kan användas till insatser som utvecklar eller skapar mervärde för föreningen. Det kan till exempel vara för att översätta material, köpa in parasportutrustning, genomföra lovaktiviteter eller popup-event. Bidraget kan däremot inte användas till ordinarie verksamhet, löpande driftkostnader eller andra typer av kostnader som är kopplade till aktiviteter som föreningen vanligtvis genomför.

Information om hur du ansöker hittar du här:

Utvecklingsbidrag inom fritid