Utvecklingsbidrag inom fritid

Tennisrack, fotboll, fotbollsskor, badmintonbollar och rullskridskor som ligger i en rockring på asfalt.

Utvecklingsbidraget avser att stödja och främja utvecklingen av idrotts- och fritidsföreningar som har verksamhet för barn och ungdomar i Hudiksvalls kommun.

Utvecklingsbidraget på maximalt 5 000 kronor ska användas till insatser som utvecklar eller skapar mervärde för föreningen. Exempelvis:

 • rekryteringsdagar
 • uppstart av nya verksamheter
 • ledarvård
 • översättning av material

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka bidraget för ordinarie verksamheter som till exempel:

 • cuper
 • tävlingar
 • löpande driftkostnader som el, värme, vatten

Ansökning

Ansök via vår e-tjänst:

Handläggningen sker löpande tills avsatta medel är förbrukade. Medel tilldelas i februari och augusti.

Redovisning

Redovisa via vår e-tjänst:

Bidragsreglemente

 • Bidraget beviljas för nya föreningsverksamheter eller utveckling av befintliga aktiviteter.
 • Föreningen uppbär kommunalt lokalt aktivitetsstöd:
 • Bidrag kan beviljas upp till 5 000 kr.
 • Bidraget kan inte beviljas till löpande driftkostnader.
 • Bidraget kan inte beviljas till befintliga eller ordinarie verksamheter.

Läs om villkoren din förening ska uppfylla för att kunna få bidraget: