Frågor om majbrasor

Majkasa

Vi får en del frågor om majbrasor med anledning av de nya bestämmelserna om bioavfall som påverkar hanteringen av bland annat trädgårdsavfall.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall som berör trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv och innebär bland annat att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Hudiksvalls kommun ser nu över vad de nya bestämmelserna kommer att innebära framåt för dig som bor i Hudiksvalls kommun.

– Inför årets valborgsmässofirande kommer de nya bestämmelserna inte innebära några förändringar när det gäller eldning av majbrasor, säger Margareta Eiserman miljö- och hälsoskyddschef i Hudiksvalls kommun.

Om du planerar att elda en majbrasa

I en majbrasa får endast rent trä eldas. Det ska finnas en ansvarig för varje majkase. Denne ansvarar för att sortera bort det som eventuellt felaktigt har hamnat på brasan innan elden får tändas. Det är också viktigt att tänka på lokalisering, väder och vind samt att ha släckredskap till hands för att minimera risken för störning av omgivningen eller att elden sprids. Kom också ihåg att anmäla din planerade eldning till räddningstjänsten.

Tips att tänka på innan du ska elda samt anmälan för din planerade eldning hittar du här:

Eldning utomhus