Eldning utomhus

Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka om det behövs. Här hittar du tips att tänka på inför att du ska elda. Du kan också anmäla din planerade eldning.

Varje år sker ett antal incidenter vid eldning utomhus där människor och miljö utsätts för olägenheter, och har man otur kan det gå riktigt illa. Det här kan du göra för en säkrare eldning:

 • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos. På SMHI finns en brandriskprognos. Vid hög brandrisk kan det råda eldningsförbud.
 • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
 • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar, de kan spricka.
 • Elda aldrig annat än rent trä och ved
 • Eldningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 • Eldning med avfall från hushållet är förbjudet.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
 • Undvik att elda på natten eftersom elden då syns på långt håll och människor kan uppfatta att det är eldsvåda.
 • Eldning sker på egen risk.
 • Är du osäker, ring räddningstjänsten och be om råd.

Anmälan om eldning

Här kan du amäla din planerade eldning. Vill du hellre ringa oss går det bra. Kom ihåg att fylla i tändningstid med klockslag.