Eldning utomhus

Var försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka om det behövs. Trädgårdsavfall är bäst att återvinna men möjligt att elda på vissa villkor.

Varje år sker ett antal incidenter vid eldning utomhus där människor och miljö utsätts för olägenheter, och har man otur kan det gå riktigt illa. Det här kan du göra för en säkrare eldning:

 • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos. På SMHI finns en brandriskprognos. Vid hög brandrisk kan det råda eldningsförbud.
 • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
 • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar, de kan spricka.
 • Elda aldrig annat än rent trä och ved
 • Eldningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 • Eldning med avfall från hushållet är förbjudet.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
 • Undvik att elda på natten eftersom elden då syns på långt håll och människor kan uppfatta att det är eldsvåda.
 • Eldning sker på egen risk.
 • Är du osäker, ring räddningstjänsten och be om råd.

Anmäl din eldning till räddningstjänsten

Om du planerar att elda vill vi att du anmäler eldningen till oss på räddningstjänsten. Kom ihåg att fylla i tändningstid med klockslag. Vill du hellre ringa oss går det bra.

Eldning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Vi rekommenderar dig att återvinna ditt trädgårdsavfall. Det kan du göra genom att:

 • kompostera det på din egna tomt
 • lämna trädgårdsavfallet på en återvinningscentral

Det är också möjligt att elda ditt trädgårdsavfall på vissa villkor:

I Hudiksvalls kommun får torrt trädgårdsavfall eldas om det kan ske utan att besvär uppstår, som till exempel att rök stör närboende eller att elden riskerar att spridas.

Inom detaljplanelagda områden är det förbjudet att elda trädgårdsavfall mellan 1 maj och 30 september. Övrig tid får torrt trädgårdsavfall eldas om det kan ske utan att besvär uppstår, som till exempel att rök stör närboende eller att elden riskerar att spridas.

Dispens för eldning vid offentliga tillställningar

Inför 2024 års valborgsmässofirande behöver du inte söka dispens. Läs vad som gäller för årets majbrasor här:

Frågor om majbrasor

Om du ska anordna en offentlig tillställning, vilket kräver tillstånd från polisen, och samtidigt elda trädgårdsavfall, som exempelvis en majbrasa på Valborgsmässoafton behöver du även dispens för eldning av trädgårdsavfallet. Om du inte anordnar en offentlig tillställning behöver du inte söka dispens.

Du ansöker om dispens genom att kontakta Miljökontoret, gärna via e-post:

miljokontoret@hudiksvall.se

Ange följande i din ansökan:

 • vilken typ av tillställning som ska anordnas
 • plats
 • beskrivning av avfallet, dess mängd och varifrån det kommer
 • tid
 • faktureringsuppgifter

Avgift för dispens

Vid ansökan om dispens tar vi ut en handläggningsavgift enligt taxa utifrån miljöbalken.

Vi skickar fakturan till den fakturaadress som du angett i ansökan, efter att du fått beslut i ärendet.