Resursskolan öppen för ansökan

Höstterminen 2024 drar Hudiksvalls nya resursskola igång sin verksamhet. Ansökan är nu öppen, och ansökningar kommer att tas emot löpande framöver.

Det här är en resursskola

En resursskola är en mindre lärenhet med

  • anpassad lärmiljö
  • mindre elevgrupper
  • hög personaltäthet.

Alla elever ska kunna få det stöd de behöver i den ordinarie skolan. Ibland kan det dock vara positivt för en elev att gå i en resursskola med särskilt utformade stödinsatser, för att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön anpassas för att möta elevernas behov för att alla elever ska känna sig trygga och inkluderade.

Resursskolan kommer att hålla till i de lokaler där Bullerbyns förskola funnits tidigare. Lokalerna ligger i direkt anslutning till Skolbyn, som har elever från förskoleklass till årskurs 6. Även Östra skolan ligger i närheten med årskurs 7–9.

Vem kan söka?

Ansökan kan göras när som helst av dig som vårdnadshavare eller av rektorn på barnets nuvarande skola. För att rektorn ska göra en ansökan krävs att du som vårdnadshavare har gett ditt samtycke.

Resursskolan riktar sig till elever som på grund av stora beteendemässiga eller sociala svårigheter har svårt att klara en vanlig skolgång. Eleven behöver inte ha fått en diagnos. Vi baserar antagningen på 7 kriterier som utgår från elevens svårigheter, behov och situation.

Läs mer om kriterierna och gör en ansökan:

Resursskola


Urval och antagning

I början av maj ser vår mottagningsgrupp över de ansökningar som kommit in. Vi gör då ett urval utifrån elevernas behov och elevgruppens sammansättning. Vår ambition är att ge antagningsbesked under maj månad.

Själva antagningen kommer sedan att ske i två etapper med 6 barn i varje. På så sätt hinner elever och personal lära känna varandra i lugn och ro och bygga upp en trygghet i gruppen.

Första antagningen

Efter antagningsbeskedet tar resursskolans rektor och specialpedagog kontakt med de antagna elevernas familjer i början av juni, för att skräddarsy ett upplägg för mottagandet. Genom att tidigt påbörja arbetet med att ta emot eleverna vill vi möjliggöra en så trygg övergång som möjligt till resursskolan.

Andra antagningen

De elever som inte får plats från terminsstart informeras om detta i slutet på maj via brev till både rektor och vårdnadshavare. Om ditt barn inte kommer med i den första antagningen behöver du inte skicka in någon ny ansökan, utan ni är kvar i höstens urvalsgrupp. Antagningsbesked kommer då i september och beräknad skolstart sker efter höstlovet.

Mer information, kontaktuppgifter och ansökan

Resursskola