3 tips när du röstar i EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Redan nu går det att förtidsrösta.

– EU-valet är en chans för dig att påverka Europas framtid, säger Marina Nord Öberg, ordförande i Valnämnden i Hudiksvalls kommun.

Hon har tre tips som kan underlätta röstningen:

1. Rösta när du har möjlighet

Du kan förtidsrösta på flera platser i kommunen. På valdagen den 9 juni kan du rösta i din vallokal.

2. Se över vad du behöver ha med dig när du ska rösta

Ta med dig id-handling och ditt röstkort. Om du ska förtidsrösta och har glömt ditt röstkort kan du få ett nytt utskrivet, men då kan ditt besök ta lite längre tid.

3. Du kan få hjälp att rösta

I val- eller röstningslokalen kan du ta hjälp av en röstmottagare eller av någon annan som du själv väljer. Du som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan rösta via ett bud. Om du inte känner någon som kan vara bud kan du rösta via ambulerande röstmottagare.

Mer om EU-valet

Öppettider för förtidsröstning och mer information om valet:
Val till EU-parlamentetalternativt ring Servicecenter:
0650-19 000