Val till EU-parlamentet

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. I Sverige är det val söndagen den 9 juni. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Verksamheten är förlagd till Strasbourg och Bryssel. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

EU-information på Sveriges riksdags webbplats.Europaparlamentet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röstning och röstkort

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Du som har rätt att rösta i valet kommer att få ett röstkort i brevlådan några veckor före valet. På röstkortet står det var du kan rösta på valdagen.

 • Om det inte passar att rösta i din vallokal på valdagen kan du istället rösta i någon av landets alla förtidsröstningslokaler.
 • Om du förtidsröstar tar du med ditt röstkort till en förtidsröstningslokal.
 • Om du inte fått röstkort cirka tre veckor före valet eller tappat det kan du begära ett dubblettröstkort från Valmyndigheten, på en förtidsröstningslokal alternativt kommunens servicecenter (tel. 0650–19 000 tonval 2).

Så röstar du på valdagen

Samtliga 22 vallokaler i Hudiksvalls kommun kommer att hålla öppet för röstning klockan 08.00–21.00 valdagen den 9 juni. Om du röstar i vallokal ska du gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Förtidsröstning

I Hudiksvall kan du förtidsrösta i Hudiksvall, Delsbo och Iggesund. Du kan också förtidsrösta via det mobila biblioteket och i Gallerian Guldsmeden på vissa datum. Förtidsröstningen börjar den 22 maj i Hudiksvall och den 27 maj i Delsbo och Iggesund och kan ske till och med valdagen den 9 juni. Den 9 juni sker förtidsröstning enbart på Kulturhuset i Hudiksvall.

Öppettider förtidsröstning

Förtidsröstningen börjar 27 maj och pågår till 8 juni.

 • Måndag och fredag kl 10–15
 • Tisdag, onsdag och torsdag (utom 6 juni) kl 14–19
 • Torsdag 6 juni kl 10-14
 • Lördag kl 10-15

Förtidsröstningen börjar 27 maj och pågår till 8 juni.

 • Måndag och fredag kl 10–15
 • Tisdag, onsdag och torsdag (utom 6 juni) kl 14-19
 • Torsdag 6 juni kl 10-14
 • Lördag kl 10-15

Förtidsröstningen börjar 22 maj och pågår till 9 juni

 • Onsdag 22 maj – torsdag 23 maj kl 12-19
 • Fredag 24 maj kl 12-17
 • Lördag 25 maj – söndag 26 maj kl 10-14
 • Måndag 27 maj – torsdag 30 maj kl 10-19
 • Fredag 31 maj kl 9-17
 • Lördag 1 juni – söndag 2 juni kl 10-14
 • Måndag 3 juni – onsdag 5 juni kl 10-19
 • Torsdag 6 juni kl 10.30-15.30
 • Fredag 7 juni kl 9-17
 • Lördag 8 juni kl 10-14
 • Söndag 9 juni kl 8-21 (denna dag i Rådhussalen, Kulturhuset)

 • Lördag 1 juni kl 11-15
 • Tisdag 4 juni kl 12.00-16.30

Onsdag 22 maj

 • Kl 9.30-11.00 Lindefallet
 • Kl 12.30-14 Näsviken
 • Kl 14.15-15.45 Norrbo

Torsdag 23 maj

 • Kl 10-11.30 Strömbacka
 • Kl 12.45-14.15 Svågagården
 • Kl 15-16.15 Bobygda skola

Fredag 24 maj

 • Kl 9.30-11 Arnöviken
 • Kl 12-13.30 Stamnäs
 • Kl 14-15.30 Ingsta

Om du behöver hjälp när du ska rösta i val- eller röstningslokal

Om du kan ta dig till en vallokal men inte själv kan göra i ordning din röst kan du ta hjälp av en röstmottagare i val- eller röstningslokalen eller av någon annan som du själv väljer. Det är alltid du som bestämmer om du vill ha hjälp och vem du i så fall tar hjälp av. Om du väljer att ta hjälp av en röstmottagare så får han eller hon inte berätta för någon annan hur du röstat. Alla röstningslokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i lokalen kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen. Kontakta en röstmottagare i den lokal du ska rösta.

Du som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan rösta med ett bud. Förutom budet behövs ett vittne, båda ska vara minst 18 år.

Du som betjänas av postens lantbrevbärare får också lämna valsedlar genom bud.

För att rösta med bud behövs särskilt material. Budröstningsmaterial kan beställas hos Valmyndigheten, Hudiksvalls kommuns valnämnd alternativt Servicecenter eller hämtas i någon av vallokalerna på valdagen.

Du som behöver budrösta kan göra i ordning din röst tidigast den 16 maj. Budet kan lämna din röst först när förtidsröstningen öppnar den 22 maj.

Följande personer får vara bud:

 • Väljarens make och sambo och väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon,
 • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
 • Lantbrevbärare
 • Anställda vid häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Information på Valmyndighetens webbsida om att rösta med bud.Rösta med bud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan om du till exempel inte känner någon som kan vara bud rösta med ambulerande röstmottagare. Det betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

De ambulerande röstmottagarna har med sig namnvalsedlar för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet. Det finns också blanka valsedlar. Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling.

Bokning av ambulerande röstmottagare ska ske i god tid. Bokning sker genom att ringa kommunens servicecenter, (tel. 0650 - 19 000 tonval 2).

Information på Valmyndighetens webbplats om ambulerande röstning.Rösta med ambulerande röstmottagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som vet att du kommer att vara utomlands och väljer att brevrösta kan beställa material från Valmyndigheten. En brevröst får tidigast skickas från utlandet 45 dagar före valdagen

Information på Valmyndighetens webbplats om att rösta från utlandet.Rösta från utlandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdagsräkningen

Förtidsröster som kommer in till Valnämnden efter valdagen den 9 juni sammanräknas preliminärt vid Valnämndens sammanträde onsdagen den 12 juni med början klockan 9.00. Du kan närvara om du önskar. Plats: kommunhuset, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall, plan 4, A-salen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten som finns i Stockholm ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller ett IT-stöd för hela valadministrationen. I uppgifterna ingår också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen och Europaparlamentet.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Gävle är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val. För val till kommun- och regionfullmäktige fördelar länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare. Länsstyrelsen administrerar partiernas valsedelsbeställningar vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Länsstyrelsen är dessutom ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Valnämnderna i kommunerna

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen.