Elever från Bromangymnasiet på APL i Cypern

Ett bildkollage med tre olika bilder föreställande två olika butiker och ett hotel

Just nu är sex elever från försäljnings- och serviceprogrammet på APL (Arbetsplatsförlagt lärande) i Cypern.

Eleverna som är i Cypern har sin APL i butiker och på ett litet hotel där de bland annat tränar kundservice. Genom möjligheten att ha APL utomlands får eleverna träna på engelska och samtidigt känna på hur det är att arbeta i en annan kultur.

Vill du veta mer och försäljnings- och serviceprogrammet?

Tycker du att det är roligt med service och vill lära dig mer om kommunikation och hur man driver företag? Då är försäljnings- och serviceprogrammet rätta valet för dig.

Försäljnings- och serviceprogrammet