Försäljnings- och service­programmet

Två elever sitter vid ett skrivbord och blir hjälpt av en lärare.

Tycker du att det är roligt med service och vill lära dig mer om kommunikation och hur man driver företag? Då är försäljnings- och serviceprogrammet rätta valet för dig.

Programmet ersätter Handel- och administrationsprogrammet 22/23.

Läs mer om Handels- och administrationsprogrammet

På försäljnings- och serviceprogrammet är service och bemötande viktigt. Inom programmet får du lära dig om kommunikationens betydelse, vikten av att bemöta människor på ett professionellt sätt och vad god service innebär för din framtida yrkesroll. Du kommer även att driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet. Detta innebär att du kommer att starta, driva och avveckla ett företag under ett år. Du får kunskaper för att i framtiden kunna jobba med försäljning och service, t ex som butikssäljare eller inom kundservice.

Caféteria och butik

Som elev på försäljnings- och serviceprogrammet driver du tillsammans med dina klasskamrater cafeterian och skolans second-handbutik. Arbetet i cafeterian och butiken är en del av utbildningen och ger insyn i hur man driver ett företag.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du får då erfarenheter av hur arbetslivet fungerar. Du har möjlighet att göra din APL utomlands, vilket utöver yrkeserfarenheten, ger dig erfarenheter inom språk och kultur.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service.

Kan jag få högskolebehörighet?

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om du så önskar.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen

900p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100Programgemensamma ämnen

900p

Affärsutveckling och ledarskap

100

Branschkunskap inom handel

100

Entreprenörskap

100

Inköp 1

100

Information och kommunikation 1

100

Handel och hållbar utveckling

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Servicekunskap 1

100Programfördjupningar (exempel)

700p

Handel-specialisering, Företagsekonomi 1, Entreprenörskap och företagande, Svenska 2, Administration 1, Affärskommunikation, Administration-specialisering.