En karriär som vinner på den nya tekniken

Montage av nätverkskablar och händer med skyddshandskar.

På vård- och omsorgsprogrammet får du ett försprång till många meningsfulla jobb i en samhällsbärande bransch. En bransch där ny teknik betyder möjligheter, inte ersättning för människor.

Samhället och arbetsmarknaden förändras snabbt just nu. Ny teknik och en instabil omvärld gör att många av dagens jobb kan förändras eller försvinna. Vård- och omsorgsyrken kommer däremot att kunna erbjuda goda möjligheter till jobb även i framtiden. Vårt vård- och omsorgsprogram ger dig både en stabil grund till fortsatta studier och ett försprång till arbete direkt efter studenten.

Vill du läsa mer om vård- och omsorgsprogrammet?

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet