Vård- och omsorgs­programmet

Person får sitt blodtryck testat. Personen ligger i en sjukhussäng.

Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta och lära dig mycket om människor, vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig om hälsa och om människokroppens uppbyggnad, hur den fungerar, olika sjukdomar och funktionshinder. En stor del av utbildningen handlar om hur du på bästa sätt bemöter andra människor så att de mår bra och blir förstådda.

Grunden för all undervisning är att du ska få en helhetssyn på människan och förståelsen av livsstilens betydelse för hälsan. All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor. Du får praktiska kunskaper i vårt metodrum. Där tränar vi olika omvårdnadsmoment i till exempel sårvård, lyftteknik, personlig hygien och venprovtagning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du får 18 veckors arbetsplatsförlagd utbildning inom äldreomsorg, sjukhus, rehabilitering, gruppboenden mm, vilket ger värdefulla erfarenheter inför framtiden. Du har även möjlighet att göra praktik i annat EU-land.

Vård och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet är certifierad av vård- och omsorgscollege Gävleborg. Det innebär att vi samarbetar med framtida arbetsgivare inom branchen så att utbildningen är formad utifrån de verkliga behoven som finns ute på arbetsplatserna.

Vård och omsorgscollege

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård på till exempel sjukhus, vårdcentraler och hemsjukvård, eller inom socialtjänsten med hemtjänst, psykiatri, äldreomsorg och funktionshinder. Behovet av personal inom privat och offentlig sektor beräknas vara stort framöver och du får goda möjligheter till ett arbete efter utbildningen.

Det anordnas även påbyggnadsutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar för undersköterskor som leder till fördjupning och specialisering som hudterapeut, rehabiliteringsassistent, steriltekniker med mera.

Examen på yrkesprogram

Nytt från hösten 2023 är att en fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500-2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.

Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng.

Högskolebehörighetsgivande kurser Svenska 3 och Engelska 6 finns inom gymnasiegemensamma ämnen i studieplanen från början. Dessa kurser kan du behålla eller välja bort om så önskas.

Kombinera studier med din idrott

Samtidigt som du går gymnasieprogrammet kan du välja att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Mer information om idrottsprofilerna hittar du här:

Idrottsprofiler på Bromangymnasiet

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Gymnasiegemensamma ämnen (900 poäng)

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 poäng

Engelska 6

100 poäng

Historia 1a1

50 poäng

Idrott och hälsa 1

100 poäng

Matematik 1a

100 poäng

Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a1

50 poäng

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100 poäng

Svenska 2

100 poäng

Svenska 3

100 poäng

Programgemensamma ämnen (1 300 poäng)

Kurs

Poäng

Gerontologi och geriatrik

100 poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 poäng

Hälso- och sjukvård 1

100 poäng

Hälso- och sjukvård 2

100 poäng

Psykatri 1

100 poäng

Psykiatri 2

100 poäng

Psykologi 1

50 poäng

Samhällskunskap 1a2

50 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 poäng

Social omsorg 1

100 poäng

Social omsorg 2

100 poäng

Omvårdnad 1

100 poäng

Omvårdnad 2

100 poäng

Övriga ämnen

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

APL (arbetsförlagt lärande)

360 poäng

Programfördjupningar

200 poäng