Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hotell- och turismprogrammet inför en ny undervisningsform på Quality Hotell Statt i Hudiksvall

I samarbete med Quality Hotell Statt startar hotell- och turismprogrammet en ny undervisningsform för att komma närmare arbetslivet. Varje torsdag och fredag till läsårets slut genomför eleverna lektionerna på Quality Hotell Statt. Arbetsuppgifter utgår från kurserna som de läser och kan bestå av bland annat av arbeta i receptionen, boka konferenser, ordna konferensfika med mera. En lärare finns hela tiden på plats för handledning och eleverna får stöttning av medarbetarna på hotellet.

Syftet är att eleverna ska få en försmak av arbetslivet och en insikt om bredden av arbetsuppgifterna som utbildningen ger. Planen är att nya undervisningsmetoden ska leva vidare även nästa år, för att sedan sjösätta den för samtliga årskullar.