Svenskundervisning, Sfi för dig som är föräldraledig

Person som håller i ett barn.

Genom SFI, svenska för invandrare, kan du som är ny i Sverige underhålla dina språkkunskaper medan du är föräldraledig.

Den här studiegruppen riktar sig till dig som är föräldraledig med små barn, från några veckor gamla upp till 1 år. När barnen får förskoleplats fortsätter du i vanlig SFI-grupp.

Kursen erbjuds torsdagar 9.30-11.30 med start torsdag 31 augusti.

Svenskundervisning, Sfi för dig som är föräldraledig