Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kraftsamling för högre studier

Under 2021 deltar vi i projektet ”Kraftsamling för högre studier” i Gävleborg där vi diskuterar hur vi kan skapa bättre förutsättningar för högre utbildning.

Under förstudien (som pågår under 2021) ska samverkan mellan regionens kommuner, lärosäten och andra intressenter byggas upp. Syftet är att på sikt höja andelen högutbildade i regionen.

Många deltar i projektet

Deltagande kommuner i Gävleborg är: Hälsinglands Utbildningsförbund (Nordanstig, Bollnäs, Söderhamn) Hudiksvall, Gävle, Ljusdal, Hofors, Sandviken. (Övriga kommuner i parallella förstudier: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Arvidsjaur och Arjeplog.) Parternas ambition är att axla ett större ansvar och hitta nya sätt att jobba mot universitet, högskolor och andra anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

Lärcentra är viktiga

Agerandet stöds av resultat från aktuella utredningar gjorda av bland annat TCO och erfarenheter gjorda i Vinnovaprojektet Nya vägar, koordinerat av Högskolan Väst. Resultaten pekar bland annat på behovet av samordning, gemensamma strategier och utveckling av digitalisering och distansstudier för att säkerställa att högre utbildning finns tillgänglig i hela landet. Lärcentra pekas ut som viktiga att användas i satsningen på distansutbildning och vid utvecklingen av nya utbildningsformat.

Högutbildade behövs

Att få fler högutbildade behövs eftersom länet generellt har en låg utbildningsnivå. Behovet från arbetsgivarsidan av högre utbildning är en kritisk faktor för näringslivsutveckling. Arbetsgivare har alltså svårt att hitta rätt kompetens. När fler människor ges möjlighet till karriärväxling och att bryta könsmönster ökar länets jämlikhet och jämställdhet. När fler av länets medborgare får tillgång till utbildning och till ett livslångt lärande blir de mer anställningsbara och färre kommer att behöva flytta för att få jobb. Det ökar också tillgången till kompetent arbetskraft i länet, vilket stärker den långsiktiga kompetensförsörjningen och underlättar nyetableringar.

Frågor

Har du frågor om projektet? Kontakta Carolina Karlsson på CUL, eller projektledare Lotta Svensson

carolina.karlsson@hudiksvall.se

ann-charlott.svensson@hufb.se