Utbildning för vuxna Cul

Via Cul (centrum för utveckling och lärande) har du många möjligheter till utbildning – du kan plugga vidare, skaffa dig en yrkesutbildning, läsa upp behörighet för högre studier eller lära dig svenska! När du pluggar via Cul kan du dessutom bo kvar i Glada Hudik och studera antingen på plats eller via distans.

Via Cul kan du studera som vuxen. Här kan du komplettera dina betyg, lära dig svenska, gå en lärlingsutbildning, plugga mot en högskola eller ett universitet eller gå en yrkesutbildning. Har du behov av särskilt stöd kan vi hjälpa dig att komma vidare i dina studier. Vi erbjuder den utbildning du behöver för att få ett arbete med de kompetenser som arbetsgivare söker.