Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Äntligen ska kuvert återvinnas

Vita kuvert med röd bakgrund

Nytt är att du ska lägga dina gamla kuvert i tidningsinsamlingen. Så minskar du din klimatpåverkan, lägger mindre i soppåsen och håller därmed emot kostnadsökningar för avfallsförbränning.

Från årsskiftet 2021/2022 får kommunen ansvaret för återvinningen av tidningar och vi har ordnat så att kuvert och även fönsterkuvert kan återvinnas. Att kuvert skulle slängas i soppåsen har varit en utmaning för avfallsbranschen sedan 1994.

- Äntligen ska dina gamla kuvert återvinnas, lägg dem bara i tidningsinsamlingen! Det känns skönt att vi äntligen kan svara logiskt på hur gamla kuvert ska sorteras, säger Eva B Nilsson, projektledare, avfallsavdelningen Hudiksvalls kommun.

- Vi hoppas att fler kommuner hakar på möjligheten att återvinna kuvert, fortsätter Eva.

1994 kom producentansvaret för tidningar och sedan dess har producenterna, genom Tidnings- och förpackningsinsamlingen i Sverige AB, hänvisat invånarnas kuvert till soppåsen. Från årsskiftet gäller en ny lag som ger kommunerna ansvar att samla in tidningarna och se till att de återvinns.

Hudiksvalls kommun har nu ordnat så att invånarna ska lägga gamla kuvert bland tidningarna. Det gör att vi slipper skicka dem till förbränning med soppåsen. Att bränna avfall kommer att bli dyrare kommande år men genom att återvinna kuvert kan vi tillsammans hålla emot kostnadsökningar och minska klimatpåverkan. Kommunen har en ny kretsloppsplan om att minska mängden restavfall (soppåsar i den gröna tunnan) med 25 procent. Att lägga kuvert till återvinning istället för i soppåsen är ett steg.

Den nya lagen innebär en skillnad om hur återvinningen av tidningar ska betalas. Förut gick en del av det du betalade för din tidning till att ordna insamling och återvinning. Nytt är att du betalar återvinningen via den kommunala avfallstaxan. För de av oss som bor i lägenhet ingår den i hyran.

Till att börja med samlar hälsingekommunerna in tidningarna på samma sätt som förut, via återvinningsstationer och i de lägenhetshus som erbjuder sortering. Inom några år väntar vi ytterligare en ny lag om att vi ska hämta förpackningar och tidningar hemma vid villan.

Tack för att du återvinner det som går att återvinna!