Insamling och sortering av tidningar

Person som bär påsar till återvinning

Här hittar du information om hur du sorterar och lämnar tidningar till återvinning. Tack för att du återvinner det som går att återvinna!

Du sorterar och lämnar tidningar som vanligt vid en återvinningsstation eller i fastighetens sorteringsrum.

Det här lägger du i tidningsinsamlingen:

 • Dagstidningar
 • Veckotidningar
 • Tidskrifter
 • Kuvert, även fönsterkuvert
 • Kataloger
 • Reklamblad
 • Broschyrer
 • Skrivarpapper
 • Ritpapper
 • Pocketböcker

Ta bort plastomslag runt reklam och lämna det som plastförpackningar.

Häftklamrar och spiraler behöver du inte ta bort . De fångas upp med magneter och skickas till metallåtervinning.

Lägg presentpapper bland pappersförpackningarna.

Gå till sorteringsguiden där du kan du söka på hur du ska sortera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att du från januari 2022 kan lägga kuvert och pocketböcker bland tidningarna innebär att vi slipper skicka dem med soppåsarna till förbränning. Att förbränna sopor kommer att bli mycket dyrare framöver och på det här viset håller vi emot kostnadsökningarna. Kommunen har en kretsloppsplan om att minska mängden restavfall (soppåsar i den gröna tunnan). Att lägga kuvert till återvinning istället för i soppåsen är ett steg för att klara det.

Det är riktigt bra för miljön. Tack för samarbetet!

Läs mer om kretsloppsplanen

Genom att minimera mängden papper du konsumerar så håller du nere din klimatpåverkan.

 • Du kanske redan har en lapp på brevlådan med ”Reklam nej tack”? Då slipper du oadresserad reklam. Det minskar koldioxidutsläppen för att framställa, leverera och bryta ned papper. Bra jobbat!
 • Vill du ha kundtidningar och annan adresserad reklam men slippa bära pappret till återvinning? Välj att få den digitalt. Kontakta de som skickar din adresserade reklam. Handeln lägger ner mycket pengar på att trycka och ”papperposta” direktreklam varje år. Det betalar så klart du som kund.
 • Nära 4 000 av kommunens avfallskunder har Kivra för digital post. Anmäl dig till Kivra du också!
 • Låna böcker och tidningar på biblioteket och av vänner istället för att köpa nya. Via biblioteket kan du lyssna gratis på böcker. Kanske ordna en ge-och-ta-böcker-hylla på ditt jobb?
 • Gå eller cykla till återvinningen! Om du väljer att ta bilen till återvinningen gör du helst det i samband med en annan bilresa.

Om du läser en dagstidning digitalt sparar du i snitt 68 kg papper/år.

Lämna dina tidningar till återvinning på en återvinningsstation. Om du bor i lägenhet har du troligen ett sorteringsrum vid huset.

Hitta en återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, det är svensk lag på att alla ska sortera sina tidningar till återvinning. 15 kap i Miljöbalken.

Insamling och återvinning av tidningar sköts av kommunen och bekostas via avfallstaxan.

Entreprenörer som samlar in tidningar ska ha godkänd auktorisation hos kommunen.

Läs mer om hur man ansöker om godkännande (auktorisation) för insamling av tidningar

I Hudiksvalls kommun samlade vi in 14 kg tidningar och pappersreklam per person 2023. Siffrorna bygger på statistik som kommunen hämtar in från de som tömmer tidningscontainrar på återvinningsstationer och kärl i flerbostadshus. Mängden tidningar och pappersreklam minskar varje år och sedan 2020 har vi minskat tidningsinsamlingen i Hudiksvall med mer än 40 procent. Bra jobbat!

Tyvärr slänger en del fortfarande tidningar fel i soppåsen. Drygt tre procent av soppåsen i vår kommun är tidningar som kunde ha återvunnits.

Det är svårt att veta hur mycket tidningar och returpapper som landar i våra hem. Men målet är tydligt, 90 % ska samlas in. Den procenten kommer via regeringen från EU -kommissionens skärpta krav från 2020 och lyder ”Minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas”. Naturvårdsverket följer upp kommunernas mål varje år. Regeringen säger ”Kommunerna bedöms ha goda möjligheter att uppnå målet om 90 procent i förordningen”. Tidigare när tidningsproducenterna hade uppdraget var målet 75 %.